Monika Kuc

Założycielka Małopolskiego Centrum Kynoterapii „Golden", mgr wychowania fizycznego, poznańskiego AWF. Oligofrenopedagog – studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną. Specjalista Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka studiów podyplomowych na wydziale Nauk Pedagogicznych we Wrocławiu, kynoterapeuta. Na co dzień szczęśliwa mama Mai i Franka, zamieszkująca pod jednym dachem z trzema wspaniałymi psami wspomagającymi ją w codziennej pracy

Szkolenia i kursy:

 • ukończony 305h kurs kynoterapii
 • współorganizator konferencji : "Niepełnosprawność- Dziecko-Pies"
 • uczestnik warsztatów : "Kynoterapia i MPD"
 • uczestnik szkolenia I o terapii Integracji Sensorycznej
 • uczestnik szkolenia Instytutu Neurofizjologii i Psychologii INPP Chester : " Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - wg integracji odruchów dr Sally Goddard"
 • ukończony kurs masażu leczniczego
 • uczestnik warsztatów: "Pierwsza pomoc przedmedyczna"
 • uczestnik warsztatów: "Pierwsza pomoc weterynaryjna"
 • uczestnik warsztatów: "Kynoterapia i MPD"
 • prezentacja i wystąpienie na konferencji :  „Niepełnosprawność- Dziecko-Pies"
 • prezentacja i wystąpienie na konferencji :  „ Zwierzęta w rehabilitacji"
 • prezentacja i wystąpienie na konferencji : „ Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka "
 • uczestnik szkolenia: Psie Przedszkole-moduł Warsztatów Szkoleniowych dla Przewodników Psów Terapeutycznych
 • treser psów, uczestnik kursu Europejskiego Studium Psychologii Zwierząt i Wiedzy Praktycznej